ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

//ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с необходимостта да бъдат предприети превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус – COVID-19 в страната, „Електроразпределение Златни пясъци“АД призовава за следното:

  1. Във всички случаи, когато това е възможно, партньорите на „Електроразпределение Златни пясъци“АД, гражданите, фирмите и организациите, които контактуват с администрацията, да изпращат документите по електронен път.

  2. Заявленията да се подават по електронен път.

  3. При неясноти относно движението на документите, молим да се свържете с експертите на Министерството на енергетиката по телефон и да ограничите физическите справки на място до минимум.

Деловодството на „Електроразпределение Златни пясъци“АД продължава работата си с нормален график.

2020-03-16T09:52:36+00:00