ЕРП Златни Пясъци АД
СЕРТИФИКАТИ ПО КАЧЕСТВО ISO 9001:2008

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите. Сертификатите за системите за управление на качеството в "ЕСП Златни Пясъци" ООД и "ЕРП Златни Пясъци" АД са издадени от световния лидер в контрола и сертифицирането на стоки и услуги – Germanischer Lloyd SE.

ЕСП Златни Пясъци ООД

ЕРП Златни Пясъци АД