ЕРП Златни Пясъци АД
ФОРМУЛЯРИ
Стандартизирани товарови профили - БИТОВИ 2018
Стандартизирани товарови профили - СТОПАНСКИ 2018
Декларация за съгласие за получаване на електронни документи
Искане за проучване - Образец 1
Искане за проучване - Образец 2
Искане за проучване - Образец 3
Искане за извършване на услуга- Образец 4
Искане за извършване на услуга - Образец 5
Заявление СТИ
Заявление за получаване на достъп до електроразпределителната мрежа при първа смана на доставчик
Заявление за смяна на координатор на балансираща група