ЕРП Златни Пясъци АД
14310_big.jpg
ЕРП Златни Пясъци АД

ЕРП Златни Пясъци АД

Проект на Общи условия за използване на електроразпределителната мрежа на "ЕРП Златни Пясъци"АД

20.12.2013

"ЕРП Златни Пясъци" АД стартира процедура по публично обсъждане на Проект на Общи условия за използване на електроразпределителната мрежа, съгласно чл.128 от Наредба 3 от 21 март 2013г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Проектът е публикуван на интернет адрес: www.erp-zlatni.bg, в раздел "Документи".

Можете да изпращате Вашите предложения и коментари по проекта в срок до 20.01.2014г., включително, на посочените по- долу данни за контакт:

"ЕРП Златни Пясъци" АД

к.к. Златни пясъци, Дирекция

9007, гр. Варна

Публичното обсъждане на проекта на Общи условия за използване на електроразпределителната мрежа ще се проведе  на 21.01.2014г. от 10.30ч. на горепосочения адрес, след предварително записване на тел: 052/355 446.