ЕРП Златни Пясъци АД
14310_big.jpg
ЕСП Златни Пясъци ООД

На основание Решение на ДКЕВР Ц-12/30.06.2014г. на база отчетени фактически разходи за балансиране за месец юни, ЕСП Златни Пясъци ООД, утвърждава  от 01.07.2014г. Цена за Балансиране на електроенергийната система за снабдяване, в размер на 0,00177 лв/kWh., дължима от всички клиенти на крайниоя снабдител за общо консумирана електрическа енергияза съответния период