ЕРП Златни Пясъци АД
14310_big.jpg
ЕСП Златни Пясъци ООД

Уважаеми абонати,

 “ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД  Ви съобщава, че ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди нови цени с Решение № Ц -16 от 01.10.2014г.