ЕРП Златни Пясъци АД
14310_big.jpg
ЕСП Златни Пясъци ООД

     На основание Решение на КЕВР Ц-12/30.06.2014г. на база фактически разходи за балансиране при максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици за крайните снабдители до 1.5%, за периода 06.2014г.-05.2015г., ЕСП Златни Пясъци ООД, утвърждава  от 01.06.2015г. цена за Балансиране на електроенергийната система за снабдяване, в размер на 0,002 лв/kWh., дължима от всички клиенти на крайния снабдител за общо консумирана електрическа енергия.