ЕРП Златни Пясъци АД
14310_big.jpg
ЕРП Златни Пясъци АД и ЕСП Златни Пясъци ООД

Уважаеми абонати,

  “ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД  и “ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД  Ви съобщават, че  КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди нови цени с Решение № Ц -27 от 31.07.2015г.