ЕРП Златни Пясъци АД

Кратко описание за Цени ЕРП

ЦЕНИ
Утвърдени ценоразписи на други услуги

Утвърдени ценоразписи на други услуги пълно описане

Нови цени на електрическата енергия с Решение на КЕВР Ц-19 от 01.07.2017г.
Нови цени на електрическата енергия с Решение на КЕВР Ц-7 от 07.04.2017г.
Нови цени на електрическата енергия с Решение на КЕВР Ц-19 от 30.06.2016г.
Нови цени с Решение на КЕВР Ц-27 от 31.07.2015г.
Нови цени с Решение на ДКЕВР Ц-12 от 30.06.2014г.
Нови цени с Решение на ДКЕВР Ц-43 от 30.12.2013г.
Цени за присъединяване

Цени за присъединяване пълно описане

Нова цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на НН с Решение на КЕВР Ц-35 от 01.11.2015г.