14310_big.jpg
ЕСП Златни Пясъци ООД
ЕСП Златни Пясъци ООД
Проект на Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на "ЕСП Златни Пясъци"ООД
20.12.2013

"ЕСП Златни Пясъци" ООД стартира процедура по публично обсъждане на Проект на Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия, съгласно чл.128 от Наредба 3 от 21 март 2013г. за Лицензиране на дейностите в енергетиката.

Проектът е  публикуван на интернет адрес: www.erp-zlatni.bg, в раздел "Документи".

Можете да изпращате Вашите предложения и коментари по проекта в срок до 20.01.2014г., включително, на посочените по- долу данни за контакт:

"ЕСП Златни Пясъци" ООД

к.к. Златни пясъци, Административна сграда "Рила"

9007, гр.Варна

Публичното обсъждане на Проекта на Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия ще се проведе на 21.01.2014г. от 10.30ч. на горепосочения адрес, след предварително записване на тел: 052/355 571.