Нови цени на електрическата енергия с Решение на КЕВР Ц-7 от 07.04.2017.