Цени за присъединяване

Цени за присъединяване 2018-06-20T10:47:39+00:00

Група потребители

Присъединявана мощност (кВт)

Цени

За дължина на захранващото трасе до 25 м (лв.)

За един допълнителен метър дължина на захранващото трасе над 25 м (лв./м)

1 до 6 444 не се дължи
2 от 7 до 15 696 не се дължи
3 от 16 до 50 2316 26
4 от 51 до 100 5880 40
5 от 101 до 200 9600 40
6 от 201 до 400 21360 59
7 над 400 индивидуален проект

Забележка: В цените е включен данък върху добавената стойност.