Сертификат по качество

Сертификат по качество 2018-06-27T13:06:16+00:00
ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите. Сертификатите за системите за управление на качеството в „ЕСП Златни Пясъци“ ООД и „ЕРП Златни Пясъци“ АД са издадени от световния лидер в контрола и сертифицирането на стоки и услуги – Germanischer Lloyd SE. ЕСП