Сертификат по качество

Сертификат по качество 2023-03-14T11:29:44+00:00

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите. Сертификатa за системите за управление на качеството в  “Електроразпределение Златни Пясъци” АД e издаден от световния лидер в контрола и сертифицирането на стоки и услуги – DNV