Лицензии

Лицензии 2018-06-27T13:05:33+00:00

Лицензия за разпределение на електрическа енергия на
“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД