Банкова сметка

Банкова сметка 2023-05-16T14:09:50+00:00

„Електроразпределение Златни пясъци” АД
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, сграда Дирекция
ЕИК: 103508147
ИН по ДДС: BG103508147
М.О.Л.: Иван Вълов– Изпълнителен директор

ОББ АД
IBAN: BG81RZBB91551064900310