Банкова сметка

Банкова сметка 2018-06-13T15:48:16+00:00

„Електроразпределение Златни пясъци” АД
гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”, сграда Дирекция
ЕИК: 103508147
ИН по ДДС: BG103508147
М.О.Л.: Стелиян Севастиянов – Изпълнителен директор

Райфайзенбанк
IBAN: BG81RZBB91551064900310