Loading...
Начало 2020-06-01T11:29:59+00:00

За нас

“Електроразпределение Златни Пясъци” АД, предишно наименование “ ЕРП Златни пясъци“ АД, а преди това “Златни пясъци- Сервиз” АД е първото частно електроразпределително предприятие в България.

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд по фирмено дело № 4399 от 20.12.1999г.

В настоящия момент, “Електроразпределение Златни Пясъци” АД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-142-07/13.08.2004г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

“Електроразпределение Златни Пясъци”  АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Съобщения

2406, 2024

Абонати без ел. захранване поради неотложни ремонтни дейности. На 09.07.2024г. [...]