Loading...
Начало 2020-03-16T10:00:37+00:00

Във връзка с необходимостта да бъдат предприети превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус – COVID-19 в страната, „Електроразпределение Златни пясъци“АД призовава за следното:

  1. Във всички случаи, когато това е възможно, партньорите на „Електроразпределение Златни пясъци“АД, гражданите, фирмите и организациите, които контактуват с администрацията, да изпращат документите по електронен път.
  2. Заявленията да се подават по електронен път.
  3. При неясноти относно движението на документите, молим да се свържете с експертите на Министерството на енергетиката по телефон и да ограничите физическите справки на място до минимум.

Деловодството на „Електроразпределение Златни пясъци“АД продължава работата си с нормален график.

За нас

“Електроразпределение Златни Пясъци” АД, предишно наименование “ ЕРП Златни пясъци“ АД, а преди това “Златни пясъци- Сервиз” АД е първото частно електроразпределително предприятие в България.

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд по фирмено дело № 4399 от 20.12.1999г.

В настоящия момент, “Електроразпределение Златни Пясъци” АД притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-142-07/13.08.2004г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.

“Електроразпределение Златни Пясъци”  АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Съобщения