Нови цени за достъп и пренос на електрическа енергия

//Нови цени за достъп и пренос на електрическа енергия

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти, че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-17 от 30.06.2024г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа :

2024-07-02T11:06:40+00:00