Цени за мрежови услуги

Цени за мрежови услуги 2024-07-02T10:59:34+00:00

Цени за мрежови услуги от 01.07.2024 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-17 от 30.06.2024 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2024 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа

– цена за достъп за небитови клиенти

– цена за достъп за битови клиенти

0,02049 лв./кВт/ден

0,00927 лв./кВтч

2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03742 лв./кВтч

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01354 лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2023 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-14 от 30.06.2023 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2023 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,01273
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,04341

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01623 лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2022 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-19 от 01.07.2022 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2022 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00828
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,04530

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,02057лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2021 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2021 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,01325
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,06035

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01197лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2020 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2020 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,01349
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,04429

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01075лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2019 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2019 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00644
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03125

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01024лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2018г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц – 11 от 01.07.2018г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2018

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00675
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03303

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00984 лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 07.04.2017г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц – 7 от 07.04.2017г. новите цени за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 07.04.2017

1. Цена за пренос на електрическата енергия през разпределителната мрежя на ниско напрежение 0,03460

* Цената за достъп до електроразпределителната мрежя се запазва – 0,00718 лева/кВтч (без ДДС)

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00847 лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2022 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-19 от 01.07.2022 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2022 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00828
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,04530

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,02057лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2022 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-19 от 01.07.2022 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2022 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00828
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,04530

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,02057лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2021 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-27 от 01.07.2021 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2021 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,01325
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,06035

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01197лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2020 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2020 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,01349
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,04429

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01075лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2019 г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2019 г.

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00644
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03125

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,01024лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 01.07.2018г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц – 11 от 01.07.2018г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 01.07.2018

1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 0,00675
2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение 0,03303

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00984 лв./кВтч

Цени за мрежови услуги от 07.04.2017г.

“ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц – 7 от 07.04.2017г. новите цени за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа:

Цени

Цена, лева/кВтч. (без ДДС) считано от 07.04.2017

1. Цена за пренос на електрическата енергия през разпределителната мрежя на ниско напрежение 0,03460

* Цената за достъп до електроразпределителната мрежя се запазва – 0,00718 лева/кВтч (без ДДС)

Клиенти, присъединени към мрежата на “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД, заплащат и цена за достъп до електропреносната мрежа и цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00847 лв./кВтч