Декларация за конфиденциалност от “ЕЛЕКТРОРАЗПРДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД