Декларация за конфиденциалност от „ЕЛЕКТРОРАЗПРДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД