Цени за мрежови услуги от 01.07.2020 г.

//Цени за мрежови услуги от 01.07.2020 г.

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД

Съобщава на всички свои клиенти че КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ утвърди с Решение № Ц-29 от 01.07.2020 г. новите цени за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа

повече

2020-07-08T16:13:11+00:00