Нови цени на услугите по предоставяне на данни от измерванията, съгл. чл.89 а от ПТЕЕ

//Нови цени на услугите по предоставяне на данни от измерванията, съгл. чл.89 а от ПТЕЕ