Неотложни ремонтни дейности ТП 530 Бисер !

//Неотложни ремонтни дейности ТП 530 Бисер !

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на профилактика на съоръженията, експлоатирани от „Електроразпределение Златни пясъци“ АД и на основание на чл. 41 ал. 2 т.1 и т.2 от Наредба N:6 от 24 февруари 2014г. за ПППЕЕЕРМ, във връзка с чл. 73, ал.2, от ЗЕ и чл.16, т.5 и т.6 от Общите условия на ДПЕЕ, ще бъде прекратено снабдяването с електрическа енергия на следните обекти:

  1. х-л „Морско око“
  2. ресторант „Морско око“
  3. х-л „Сентидо Мареа“
  4. магазини „Бисер “

на 22.05.2024 г.           от 0830  до 1700 часа    и

на 29.05.2024 г.           от 0830  до 1700  часа

Моля за разпорежданията Ви за предприемане на мерки за недопускане на щети и аварии в обектите Ви.

2024-05-14T15:24:27+00:00