Уведомление търговци

//Уведомление търговци

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД 

Уведомява своите клиенти, че от 01. юли 2024г. ще се използва нов начин за ценообразуване на услугата „достъп до електроразпределителната мрежа“ за небитови клиенти, в съответствие с предоставената и реално необходима мощност. Новият начин на ценообразуване отразява както възможността във всеки един момент клиентите да ползват предоставената им мощност, така и задължението на Електроразпределение Златни пясъци АД да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти.

Информация Мощност

2024-06-18T16:13:52+00:00