Покана за публично обсъждане 3.10.2023г.

//Покана за публично обсъждане 3.10.2023г.

Покана за публично обсъждане

Във връзка с процедура по одобрение на проект на нови Общи условия на договорите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа  „Електроразпределение Златни пясъци“ АД съобщава на всички заинтересовани лица, че публичното им обсъждане ще се състои на 3.10.2023 г. от 11:00 до 13:00 в хотел Адмирал, зала Семинарна, к.к.Златни пясъци, гр.Варна

Проектът на Общите условия ще бъде на разположение на заинтересованите лица в Центъра за обслужване на клиентите всеки работен ден от 08:00 до 17:00, както и на интернет страницата на Дружеството на следният електронен адрес: www.erp-zlatni.bg. Считано от публикуването на настоящето съобщение.

Становища и предложения по проекта на Общи условия на „Електроразпределение Златни пясъци“ АД  се приемат всеки работен ден до датата на публичното обсъждане в центъра за обслужване на клиенти с адрес: гр.Варна, к.к.Златни пясъци, сграда Дирекция, ет.1,  както и на имейл адрес: erp@erp-zlatni.bg и на тел: 052 355 446

Към  Общите условия

2023-08-28T11:35:17+00:00